Метод масового опитування

3) Метод опитування експертів

4) Жодний з названих

24. Яка з методик соціального прогнозування спрямована на визначення можливого стану об’єкту в майбутньому на основі продовження в майбутнє тенденцій його розвитку незалежно від впливу можливих факторів, які здатні радикально змінити його розвиток ?

1) Нормативного прогнозування

Пошукового прогнозування

3) «Фекшенз»

4) Технологічного прогнозування

5) Жодна з названих

25. Ідея відносно того, що майбутнє необхідно пізнавати не шляхом простого передбачення подій, а шляхом постановки проблем, цілей, а також можливих рішень та їх наслідків, лежить в основі

Нормативного прогнозування

2) Пошукового прогнозування

3) «Фекшенз»

4) Технологічного прогнозування

5) Жодного з названих

26. На яку методику соціального прогнозування спирається в своїй діяльності Всесвітня федерація досліджень майбутнього?

1) Нормативного прогнозування

2) Пошукового прогнозування

3) «Фекшенз»

4) Технологічного прогнозування

5) Жодну з названих

27. На якому з етапів соціального Метод масового опитування прогнозування розробляється програма прогностичного дослідження?

1) Передпрогнозної орієнтації

2) Прогнозної ретроспекції

3) Прогнозного діагнозу

4) Прогнозної проспекції

5) Верифікації прогнозу

6) Коректування прогнозу

7) Синтезу прогнозів

28. На якому з етапів соціального прогнозування досліджується історія розвитку об’єкта?

1) Передпрогнозної орієнтації

2) Прогнозної ретроспекції

3) Прогнозного діагнозу

4) Прогнозної проспекції

5) Верифікації прогнозу

6) Коректування прогнозу

7) Синтезу прогнозів

29. Довготерміновий прогноз в соціальному прогнозуванні – це прогноз з періодом упередження

1) більше 15 років

2) від 5 до 15 років

3) від 1 року до 5 років

4) від 1 місяця до 1 року

5) до 1 місяця

30. Короткотерміновий прогноз в соціальному прогнозуванні – це прогноз з періодом упередження

1) більше 15 років

2) від 5 до 15 років

3) від 1 року до 5 років

4) від 1 місяця до 1 року

5) до 1 місяця

31. Як називають аналог об'єкта, який за певних умов відтворює цікавлячі дослідника властивості оригіналу?

Модель

2) Образ

3) Оригінал

4) Тренд

5) Інша назва:___________

32. Як називають образ об'єкта, сформований когнітивною системою на базі її “картини світу”?

1) Когнітивна модель

2) Змістовна модель

3) Концептуальна Метод масового опитування модель

4) Формальна модель

5) Прогностична модель

6) Інша назва:___________

33. Як називають модель, при формулюванні якої використовуються теоретичні концепти і конструкти даної предметної області знання?

1) Когнітивна модель

2) Змістовна модель


documentabwqqer.html
documentabwqxoz.html
documentabwrezh.html
documentabwrmjp.html
documentabwrttx.html
Документ Метод масового опитування